Mammaste Lasteaed ja Kool

KUUKIRI - oktoober 2013

1. oktoober

1.a klass matkal Taevaskojas.

Õpetaja Piret Lippu huvijuht-loovtegevuse õpetaja õppesessioonil Viljandi Kultuuriakadeemias.

Kiisu rühma lastevanemate koosolek.

Poku rühma lastevanemate perepäev Samuel Linnuse kodus.

Muumi rühma laste õppekäik parki.

2. oktoober

Põlva maakonna lasteaedade direktorite nõupidamine meie majas.

1. c klassi lastevanemate koosolek.

Mõmmi rühma laste õppekäik juurviljaaeda.

4. oktoober

Lasteaias külas Tartu Lasteaia Rukkilill õpetajad.

Õpetajate päeva tähistamine - 5. klassid andsid tunde noorematele ning õpetajad valmistasid ette kostüümides esinemise õpilastele.

MLK õpetajatepäev

7. oktoober

Vanderselli, Poku ja Mõmmi rühma lapsed ja lapsevanemad helkurikõnnil Rosmale ja Kultuurikeskusesse tagasi. Mõmmi rühma perekond Leppmets võitis ujula pääsme.

Sipisku ja Vanderselli rühma lapsed õppekäigul Põlva Talurahvamuuseumi leivapäeval Karilatsis.

07. - 22. oktoobril parandusõppe klassis näitus "Palju õnne, armas isa!". Õpilasi juhendas õpetaja Koidu Kool.

8. oktoober

Lotte ja Muumi rühma lapsed õppekäigul Põlva Talurahvamuuseumi leivapäeval Karilatsis.

Lasteaiaõpetajad Helle Ehasalu ja Ulvi Stanevitš Tartu Ülikooli täiendkoolitus -ja kutseaasta keskuse korraldatud mentorkoolitusel.

9. oktoober

Aadi Parhomenko 4. a klassist saavutas ülevabariigilise 4. klassi õpilaste ettelugemisvõistluse "Loeme eesti loomamuinasjutte" Põlvamaa eelvoorus II koha. Aadi juhendaja on õpetaja Kristi Mäeots.

Kakukese ja Pipi rühma koostöömeeskonnapäev, lavastus „Siili keedupott“.

Kakukese rühma lastevanemate koosolek.

11. oktoober

1. c klass matkal Taevaskojas.

10.-11. oktoobril lasteaiaõpetajad Mari-Liis Kasak ja Egle Linnus Hea Alguse Koolituskeskuse koolitusel „Lapsekeskene metoodika lasteaias“.

14. oktoober

1. a klassi lastevanemate koosolek.

15. oktoober

Muumi rühma laste õppekäik parki.

16. oktoober

Kooli õppenõukogu.

Päevakord:

1. Õppeveerandi õpitulemuste ärakuulamine.

2. Järelevastamiste ja hinnete parandamiste kord.

3. Täiendavad kokkulepped.


Sipsiku rühma lapsed koos vanematega AHHAA keskuses.

Mõmmi rühma õppekäik. Nädalateema „liiklus“ raames õpiti ja harjutati turvaliselt liiklemise reegleid tänaval.

Tibu rühmas külas Elis Mariani ema Ariana Kubjas.

17. oktoober

1. b klassi lastevanemate koosolek.

4. a klassi klassiõhtu.

Õpetaja Kristi Puna keskkonnahariduse konverentsil Otepääl.

Infojuht ja informaatika õpetaja Merlin Kirbits Tallinnas Võrgustik Võrgutab seminaril "Pilvelambad".

Personali tuleohutuskoolitus.


Õpetajad harjutavad õhtupimedas pulber tulekustutite kasutamist.

18. oktoober

Kooli 1. veerandi aktus - avaldati kiitust väga heade õpitulemuste ja eeskujuliku käitumise eest 79 õpilasele; avaldati kiitust heade õpitulemuste ja eeskujuliku või hea käitumise eest 89 õpilasele.

4. b klassi klassihommik.

Mammaste Lasteaia ja Kooli töötajate tunnustamine aktiivse tegevuse ja heade töötulemuste eest - Põlva valla tänukirja said raamatukoguhoidja SILVI VILBA, peakokk ENE VILLAKO, majandusjuhataja HEIDI LUTSAR, huvijuht DIANA PEHK, klassiõpetaja KRISTI PUNA, lasteaiaõpetaja ANNEMARI VANIKO ja õpetaja abi KARMEN SABBAL.

21. oktoober

Tööd alustas koduste laste (vanuses 1,5-3- aastased) mängukool - tegevust juhendab sõimerühamade liikumis- ja muusikaõpetaja Heli Luts, lisainfot mängukooli koha leiab koduleheküljelt.

Õpetaja Eda Heinaste muusikaõpetajate ainesektsiooni koosolekul.

22. oktoober

Kooli õpetajate sisekoolitus "Oskuste õpe". Koolituse viis läbi Mammaste Lasteaia ja Kooli psühholoog Ruth Ong.

23. oktoober

Kiisu rühma maskoti/nimilooma „ristimispidu“. Pisikesed Kiisud valisid kassile nimeks Timmu ja võtsid vastu õnnitlejaid teistest rühmadest. Rühma maskoti õmbles lapsvanem Gerli Volt.

Kakukese ja Tibu rühma laste porgandi - ja kaalikakorvi otsimine ja juurviljade maitsmine.

Tibu rühmas külas Saskia ema Karen Saadik.

Õpetaja Karin Simso Tartu Ülikooli koolitusel ,,Õpiabi õpetaja tavakoolis“.

23.-24. oktoober õpetajad Marju Lepasson, Katrin Valdma ja Kaire Palo pilootprojekti ,,Kiusamisest vaba kool“ koolitusel.

Infojuht ja informaatika õpetaja Merlin Kirbits Tallinnas konverentsil "Kooli uus õppetava".

24. oktoober

Õpetaja Ruth Raudsepp Põlvamaa klassiõpetajate väljasõidul Avinurme
Loomemajja ja Jääajakeskusesse.

Lasteaia muusikaõpetaja Heli luts ja liikumisõpetaja Margit Mathiesen Põlva maakonna liikumis- ja muusikaõpetajate õppepäeval lasteaias Mesimumm.

25. oktoober

Õpetaja Eda Heinaste Tallinnas laulupeo seminaril.

28. oktoober

Mõmmi rühma lapsed õppekäigul, kus uuriti koos sügisesi ilmaolusid ja sügisele iseloomulikke tunnuseid looduses.

29. oktoober

Rahvastepallis sõpruskohtumine Põlva ÜG võistkondadega Mesikäpa Hallis.

Koolitus hoolekogule "Hoolekogu baaskoolitus ja seadusandlus".

30. oktoober

Etendus „Kirjad ahvile“, kus osalesid Kakukese, Pipi, Poku, Lotte, Muumi, Mõmmi, Sipsiku ja Vanderselli rühma lapsed.

Valmis Mammaste Lasteaia ja Kooli pikapäevarühma kodulehekülg
http://mlkpp.weebly.com/

31. oktoober

Muumi rühma laste ja lastevanemate õuesõppe perepäev.

MEIE TÄNUSÕNAD

3. b klass ja õpetaja Anar tänab Chrislini ema Signe Vosmi, kes tõi kõigile helkurid ja Eva- Lotta ema, kes jätkuvalt tõi meile sügisõunu söögiks!


Lasteaias toimus näitus „Vanast uus“. Näitusel olid Poku, Lotte, Muumi, Sipsiku, Mõmmi, Vanderselli, Kakukese ning Pipi rühma laste ja õpetajate valmistatud tööd. Täname perekondi: Liblik, Saan, Juhkason, Tigas, Unt, Lutsar, Olesk, Kahre, Ojasaar, Jänes, Järveots, kes tõid näitusele omavalmistatud esemeid.