סרט

איך חוצים את הכביש?

כללי חציית הכביש

1. לעולם עצור בטרם תעבור את הכביש.

2. לפני חציית הכביש הסתכל לכל הכיוונים – לצדדים, ומעבר לפינות הרחוב, והאזן לקולות התנועה.

3. התחל בחצייה במקום שבו אתה רואה ונראה.

4. אי אפשר לאמוד בדייקנות מרחק ומהירות של מכונית נוסעת. לכן, אם יש לך ספק – גם אם הרכב רחוק – אל תחצה.

5. המתן לרכב עד שיעצור. את תסמוך על הנהג.

6. כלי-רכב עצר ומאפשר לך לחצות? בדוק היטב אם אין רכב אחר העוקף אותו.

7. אם יש בקרבת מקום גשר להולכי-רגל, מנהרה או מעבר-חצייה – חצה רק בהם.

8. חצה מהר, בקו ישר, ומבלי לעסוק בשיחה, בקריאה או במשחק.


9. חצה רק באור ירוק.

خربوط ومزبوط, חרבוט ומזבוט - מעבר חציה