La família dels cordòfons

amb l'eina photopeach

1E presenta els cordòfons