Ziekte van parkinson

Gerjanne Veenstra, Lotte Pijl & Wianne Brouwer

Wat is Parkinson?

Parkinson is een hersenaandoening waarbij een klein groepje cellen in de hersenen(In het substantia nigra; de zwarte substantie) beschadigt en afsterft. Daardoor kunnen de cellen geen dopamine meer aanmaken. Het stofje dopamine is een neurotrasmitter.

Wat zijn de symptomen?

Parkinson kenmerkt zich door zowel motorische als niet-motorische symptomen. Een tekort aan dopamine wordt vooral geassocieerd met traagheid (brady- of hypokinesie), stijfheid (rigiditeit) en beven (tremor). Daarnaast kunnen andere niet-motorische verschijnselen zich vroeger of later in het beloop van de ziekte voorkomen. Dit zijn:

  • Autonome verschijnselen: een plotselinge bloeddrukdaling bij het gaan staan, blaasledigingsproblemen, obstipatie, erectiestoornissen, speekselvloed en verhoogde transpiratie.
  • Slaapstoornissen: afwijkend slaappatroon, overmatig slapen overdag,REM-slaap gedragsstoornissen.
  • Psychische stoornissen: apathie, lusteloosheid, angststoornissen, depressie, cognitieve achteruitgang (dit kan uiteindelijk resulteren in dementie) en hallucinaties
  • Rigiditeit: Stijfheid van de ledematen
  • Akinesi; Bewegingsarmoede
  • Rusttremor: Trilling in rust
  • Disfagie: Slikstoornis
  • Obstipatie: Trage werking maagdarm functie. Door het weinig beweging en te weinig drinken.
  • Maskergelaat: Emotieloos gezicht

Verloop van de ziekte

De ziekte is progressief: klachten beginnen vaak geleidelijk, meestal aan een kant en nemen na verloop van tijd meestal toe, in willekeurige volgorde. Vroege symptomen zijn een moe en zwak gevoel, moeite met schrijven, een trilling in de arm, een voet die opeens ‘op slot’ gaat.

De ontwikkeling van de ziekte snelheid en symptomen – verschilt per persoon. Met de juiste behandeling, die door de jaren heen telkens wordt aangepast, zijn de klachten vaak redelijk te beheersen. Dat neemt niet weg dat de ziekte een grote impact heeft op het dagelijks leven.

Behandeling

a) Parkinson is jammer genoeg nog niet te genezen.

De behandeling richt zich vooral op het verminderen van de symptomen en het verlichten van de klachten.
Het is een progressieve ziekte – geen medicijn kan dit stoppen.

Essentieel in de behandeling is een combinatie van medicijnen, voldoende beweging en gezonde voeding.


Een operatie;

Hierbij wordt een er een elektrode in de zwarte substantie gebracht om het gebied elektrisch te stimuleren.

Levodopa;
Word het meeste gebruikt, dit stofje word in de hersenen omgezet in dopamine. Hierdoor word het te kort aan dopamine weer bijgevuld.