מעמד הנשים בישראל

מאת: יהלי אפרתי,נועם בלנק,ליאן קנאפו ויהונתן פוטיק

הקדמה

ההיסטוריה של נשים בישראל מתחילה במאבק על שוויון. אף-על-פי שהחברה היישובית התארגנה כחברה חדשה שאימצה לעצמה רעיונות דמוקרטיים של שוויון, אף-על-פי שנשים כמו גברים הצטרפו לתנועות החלוציות, לכיבוש העבודה, לבניית התרבות והחברה העברית, לקיבוצים ולמחתרות - השוויון היה יותר סיסמה מאשר מציאות בפועל. בכל אחת מהמסגרות נדחקו הנשים לתפקידים שוליים ונאלצו להיאבק על זכותן להשתתף כשוות. גם הזכות הדמוקרטית הבסיסית לבחור ולהיבחר הושגה רק לאחר מאבק והתארגנות פוליטית של הנשים.