משחק המשושימטיקה

יוצרים: אלרון "ושלו"

מהלך המשחק

ישנם 2 משתתפים

כל אחד בתורו לוקח קלף משוואה והופך את שעון החול.

יש למצוא את ה-X לפני שתם הזמן.

אם השחקן הצליח, הוא יכול לשים פקק על הלוח.

מטרת המשחק

לחצות את הלוח מצד לצד .

בהצלחה !