Local News Update

האלון גינסבורג, יבנה

Big image

יום בריאות וספורט גני ילדים

כחלק משבוע הבריאות והספורט שאורגן על ידי מחלקת הספורט בעיריית יבנה יצאו תלמידי שכבה י למרכז הספורט לסייע בהפעלת ילדי הגנים. התלמידים חולקו לתחנות, הפעילו את הילדים ואפילו גננות והורים מלווים וביחד כולם עשו חיים.