שלי שלך, שלך שלך- חסיד

מגישים: תומר אוסוביצקי, טל הוך וטל בן אלעזר

1. אנחנו בחרנו במידת החסיד, שלי שלך ושלך שלך, זוהי מידה אחת מתוך ארבע מידות באדם.

מבטים אותה מידת החסיד מפני שהיא מסמלת את הנדיבות והתמורה לאדם אחר בלי לקבל תגמול בחזרה. היא נחשבת למידה הטובה ביותר ולפי מסכת אבות כולנו צריכים לנהוג לפי מידה זו.

כשאנו עוזרים לאדם אחר, לאדם חלש, לאדם שצריך עזרה אנו הופכים את העולם לעולם טוב יותר.

הדבר היחיד שאנו מקבלים בחזרה זה רק תחושות, חוויות ורגשות.

לא מקבלים דבר חומרי או רכוש אלא דבר שנותן תחושה טובה, את החיוך שלך הבן אדם שעזרת לו ואלו דברים שמעל כל כסף, או כל דבר חומרי אחר.

מאחורי מידת זו יש המון ערכים- ערך עזרה לזולת, נתינה, טוב לב ואכפתיות.

2. האתר מתקשר למידת החסיד בכך שהאתר הוא על עמותה בשם מכל הלב, בעמותה תורמים בכל השנה למשפחות נזקקות ולילדים עניים, העמותה תורמת בגדים, מזון ושתייה, ציוד לבית ולבית הספר ועוד....

בעמותה כל המשתתפים את בהתנדבות, הם מתנדבים לעמותה ולא מקבלים כל תגמול בחזרה.

המתנדבים עובדים קשה, אורזים חבילות ותורמים מכיסם למען אנשים שלא זכו לחיות ככה, לאנשים שנזקקים.

מידת החסיד מבוססת על כל המעשים הטובים האלה, ויש עוד מספר רב של עמותות כאלה בארץ ובכל אנחנו מתקרבים לחברה מתוקנת, שווה וטובה יותר למחייה.

תודה

Big image
Big image