עבודת הגשה בתנך - ההגדה של פסח

מגישים - יאיר חיימוב ודניאל ברקוביץ'

1. ציטוטים מהגדה של פסח

ציטוט 1 - ציטוט מההגדה :

"וירעו אותנו המצרים ויענונו ויתנו עלינו עבודה קשה"

ציטוט מהתנך :

שמות א' פסוק י"ג - י"ד, "ויעבדו מצרים את בני ישראל בפרך.

וימררו את חייהם בעבודה קשה בחמר ובלבנים ובכל עבודה בשדה את כל עבודתם אשר עבדו בהם בפרך".

הסבר :

הכוונה היא שהמצרים העבידו את בני ישראל בעבודת פרך ומיררו את חייהם בעבודה הקשה שהפילו עליהם.

ציטוט 2 - ציטוט מההגדה :

" ונצעק אל אדני אלהי אביתנו, וישמע אדני את קלנו, וירא את ענינו ואת עמלנו ואת לחצנו".

ציטוט מהתנך :

שמות ב' פסוק כ"ג - כ"ה, "ויהי בימים הרבים ההם וימת מלך מצרים ויאנחו בני ישראל מן העבודה ויזעקו ותעל שועתם אל האלוהים מן העבודה.

וישמע אלוהים את נאקתם ויזכור אלוהים את בריתו את אברהם את יצחק ואת יעקב.

וירא אלוהים את בני ישראל וידע אלוהים".

הסבר :

הכוונה היא שבני ישראל זועקים לה', ומבקשים ממנו שיעזור להם ויחלץ אותם מן הצרה שנפלה עליהם, ושיראה כמה אנחנו סובלים,

וה' ראה שבני ישראל סובלים ונזכר בברית שעשה עם אברהם, יצחק ויעקב והוא מחליט לעזור להם.

2. טקס פסח הנערך במשפחה

טקס הנערך במשפחת חיימוב - כל ערב פסח המשפחה המורחבת (30 אנשים) באה אלינו ואנו עורכים את ליל הסדר ואת המצוות שלו לפי הסידור כלומר כשמקריאים את 10 המכות אחרי שמקריאים כל מכה דודה שלי שופכת יין אדום על מי שמקריא את המכות לאחר שסיימנו לברך על הכל אנו אוכלים ושרים שירים ואז ממשיכים לקרוא את ההגדה לאחר שסיימנו הילדים מחפשים את האפיקומן והמבוגרים יושבים ומדברים ואז אוכלים את הקינוחים מדברים עוד ומתפזרים.

טקס הנערך במשפחת ברקוביץ - בערב פסח המשפחה הקרובה באה להתארח אצלנו ואנו קוראים את ההגדה יחד בחלק של המכות אנו טובלים את הזרת בכוס היין וכל פעם שאומרים מכה אחת אנו טובלים את הזרת, מוציאים ומנערים על השולחן כדי שכל אויבנו יעלמו כמו טיפת היין הזו.

וכשמגיע החלק שמברכים על הביצים ( לא כולם מקיימים מנהג זה ) סבתא שלי לוקחת ביצה קשה ומקלפת אותה בכך שהיא שוברת אותה למישהו על המצח, מנהג.

ולאחר הארוחה אנו מסיימים לקרוא את ההגדה, רואים סרט והמשפחה נשארת לישון אצלנו.

3. סדר הופעת 10 המכות

מכה ראשונה- דם

מכה שנייה- צפרדע

מכה שלישית- כינים

מכה רביעית- ערוב

מכה חמישית- דבר

מכה שישית- שחין

מכה שביעית- ברד

מכה שמינית- ארבה

מכה תשיעית- חושך

מכה עשירית- מכת בכורות


בחרנו במכות חושך וערוב:

א. מכת ערוב- ספר שמות פרק ח' פסוקים י"ז-כ.

מכת חושך- ספר שמות פרק י' פסוקים כ"א - כ"ג

ב. מכת ערוב- במכת ערוב מתואר שחיות טורפות באות למצרים ואוכלות את הצאן והורגות מיצרים.

החיות לא באו לארץ גושן איפה שבני ישראל חיו.

מכת חושך- במכת חושך מתואר כי לא היה אור במצרים 3 ימים ולילות ואף בין אדם לא יכל לראות.

לא היה חושך בארץ גושן איפה שבני ישראל.

ג. פרעה קיבל אזהרות על 2 המכות האלה.

ד. בני ישראל לא נפגעו מהמכות האלו.

ה. מכת ערוב- פרעה קורא למשה ואהרון לארמון ומתחיל אתם משא ומתן,

ובו הוא מסכים לתת לבני ישראל לזבוח לה' במצרים ולא להשתחרר מהעבדות.

מכת חושך- פרעה נותן לבני ישראל לעזוב אך ללא צאנם ובקרם.

ה. מסקנותיי הם שממכה למכה פרעה נהיה חלש מנטלית יותר בעקבות הלחץ שעמו נותן לו, לחץ זה נובע מהמכות שפוגעות במצרים והם מתלוננים על כך לפרעה.

Big image

4. חלק יצירתי

חידון Kahoot

חידון Kahoot - חידון התנך של ז1