BIOBRÄNSLE

En energikälla

Vad är biobränsle?

Biobränsle skapas av organiskt material, exempelvis växt- och djurmaterial som kan brännas direkt eller som kan omvandlas till flytande eller gasformiga bränslen. Biobränslen kan nyskapas på relativt kort tid.

Skapande av biobränsle

I Sverige använder man sig mycket utav skog som bränslekälla, men även odling av biobränslen. Man kan odla olika ärtväxter, halm rörflen, som är ett sorts gräs, raps m.m. Detta är även ett mycket effektivt sett att använda restprodukter från miljön.

Miljöpåverkan

Biobränslen bidrar inte till växthuseffekten. Den koldioxid som skapas vi förbränning av biobränslen är naturlig och fortsätter i et naturliga kretsloppet, alltså är bibränslen väldigt naturvänligt.

EU diskuterar ämnet att använda mer biobränslen, i lång sikt på 20 år kommer vi spara energi och tjäna på biobränslen.

Det gäller även att tänka smart när man använder biobränslen och värna om miljön, man måste tänka på ett ansvarsfullt sätt. Exempelvis är biobränslen en naturtillgång, men även mår samhället bra utav att ha en natur som växer och omvandlar koldioxid till syre. Därför bör man tänka på vilka skogar och områden man väljer att använda som biobränslen.

Om vi även använder naturen som bränsle så kommar i längden atmosfären bestå mer av koldioxid.

Ekonomi

Det är låga bränslekostnader.

Tack för oss!

Antonella Chamoun

Ida Jansson

Rowell Erik Aquino