Idade Moderna

Descubremento de América

1492 S. XV

Big image

Europa

➡ Descubrementos xeográficos: América, Inglaterra, Potugal, costas de África e Asia.


➡ Desenvolvemento do comercio: Novos territorios que xerou grandes riquezas e o crecemento das cidades.


➡ Aparición monarquías absolutas: Os reis aumentaron o seu poder, a partir do século XVIII o poder creceu aínda mais.


➡ Novas correntes relixiosas: O cristianismo dividiuse entre católicos e protestantes.

Sociedade

➡ Rei: Máxima autoridade de cada reino.


➡ Grupos privilexiados: Eran os nobres e a Igrexa, posuían terreos e non pagaban impostos e axudabanlle a o rei.


➡ Xente do común: Burgueses, artesáns e os campesiños formaban este grupo.

Cultura

Invención da imprenta no século XV.


➡ Renacemento: S. XV / S. XVI. Artistas e pensadores rescataron elementos da cultura grega e romana da Idade Antiga.


➡ Barroco: S. XVII , gran avance na literatura, ciencia e pintura.


➡ Ilustración: S. XVIII , corrente de pensamiento.

España

S XVII / S XVIII

➡ Longas e custosas guerras: Arruinaron a economía da Monarquía Hispánica.


➡ Diminuíu a poboación: Crises agricultura e epidemias.


➡ Rebelións políticas: Cataluña e Portugal rebeláronse e iniciouse unha longa guerra.


No ano 1700 Carlos II morreu sen descendencia.

Sociedade

➡ Nobreza e clero: Grupos privilexiados, posuían grandes terras e non pagaban impostos.


➡ Xente do común: Pagaban impostos.

Por Sergio Lago