Internaat Vreugdehof

Voel je thuis!

Dagrooster

Maandag

7.00-7.30 Opstaan, douchen, aankleden

7.30-8.00 Ontbijten, lunch klaarmaken voor school, afruimen.

8.00-8.15 Klaar maken voor school.

8.15 Naar school toe gebracht.

15.15 Op gehaald worden van school

15.15-15.45 Terug op het Internaat

16.00-16.30 4 uurtje, Een tussendoortje (thee, koekje)

16.30-17.30 Huiswerk maken + gecontroleerd door begeleider

17.30-17.45 De gene die dienst heeft helpt met tafel dekken + klusje die je moet doen volgens de rooster.

17.45-18.15 Eten

18.15-19.00 Huiswerk afmaken/ iets voor je zelf doen(ontspanningsruimte)

19.00-19.30 Naar het nieuws luisteren

19.30-20.00 Nieuws nabespreken

20.00-22.00 Slapen.

Ø 20.00 4-6 Jaar

Ø 21.00 6-10 Jaar

Ø 21.30 12 Jaar

Regels

Veiligheid:

1. Schoonmaakmiddelen netjes opruimen in de kasten.

2. Geen spullen laten slingeren i.v.m. struikelen.

3. Op de eerste verdieping niet zomaar ramen open laten staan.

4. Tijdens het dweilen de kinderen infomeren, wegens gladheid.

5. 1 keer per maand gesprek tussen het kind en de begeleider, om te evalueren. Heeft het kind het naar zijn zin, voelt hij/zij zich veilig etc.

Praktische zaken:

1. We eten om on 17.45 uur uitgezonderd op vrijdag dan eten we om 17.30 uur.

2. Slapen gaan ligt aan de leeftijd van het kind. Zie dag indeling.

3. Ontbijten en avondeten gebeurd gezamenlijk. ( er kunnen uitzonderingen zijn)

4. Iedereen voert zijn taken uit.

5. Om 4 uur komen we allemaal weer samen om even bij te praten.

Orde:

1. Bij conflicten tussen kinderen, dat praten we op een volwassen manier uit, we moeten bovendien samen wonen in een huis.

2. We gaan met respect met elkaar om.

3. We helpen elkaar, als de ander het moeilijk heeft.

4. Rekening met elkaar houden. (bijv. leeftijd, de ene kan dit wel de andere niet)

5. Het duidelijk maken wat wel en niet mag.

Gezelligheid:

1. We drinken om 4 uur thee en spelen eventueel een spelletje. (als er behoefte aan is)

2. Op vrijdag middag sluiten we gezamenlijk de week af, met spelletjes of met iets anders als de kinderen zelf ideeën hebben.

3. Ontbijten dien we samen, gezellig de dag starten en het zelfde geld voor avond eten.

Waarden & normen:

1. Er is altijd plaats om je geloof te uiten, bijv. bidden.