Stop met Roken!

Powerbikers Bocholt

roken is dodelijk

Iedereen weet dat roken slecht is voor de gezondheid, maar veel mensen beseffen niet hoe dodelijk roken eigenlijk is. De kans op ernstige kwalen is voor rokers veel groter.

Stoppen met roken kost moeite, maar loont de moeite

Mensen die ooit gerookt hebben kunnen u vertellen wat de gunstige effecten zijn van het stoppen met roken. Door te roken stijgt het bloeddruk. Dit is een tijdelijk effect, want na twintig minuten zakt uw bloeddruk al weer. Twee dagen na uw laatste sigaretje hebt u al minder kans op een hartaanval. Eén jaar na uw laatste sigaret is de kans op een hartaanval met vijftig procent gezakt. Door te stoppen zal het eten u beter gaan smaken. Vijf jaar na het stoppen hebt u een gelijke kans op een beroerte in vergelijking met niet rokers. Ook in geld uitgerekend is het zeer aan te bevelen om het roken af te zweren. Iemand die één pakje per dag rookt, bespaart jaarlijks €4,80 x 365 = €1.752 door te stoppen.
Gevolgen van roken en tips om te stoppen

anti-smoking

Friday, June 28th 2013 at 11:15pm

Bocholterkiezel

Bree, Flemish Region

iedereen welkom,

wij hopen dat je je sigaretten thuis laat!