ישראל ביתנו

מצע בחירות

ישראל בתינו - מצע

מפלגה זו על פי ההגדרה, היא מפלגה ימנית - ציונית. הם מאמינים בשלושה עקרונות ציוניים והם:

1. עלייה.

2. הגנה על המולדת.

3. התיישבות.

המפלגה שמה דגש על הפעלת כוח צבאי כנגד הטרור הפלסטיני, והצהרת אמונים למדינת ישראל לכל אזרחיה חוץ מערביי ישראל. הם גם מאמינים בתגמול אלו המצהירים אמונים למדינה. בנוסף, מפלגת ישראל ביתנו עוזרת לקליטת עולי ברית המועצות לשעבר ומאמינה בפתרון בעיות העלייה.

עיקרי המצע לפי תחומים

מדיני - המפלגה מאמינה בשינוי הממשל לממשלה דמוקרטית נשיאותית בניית חוקה. תוכנית חילופי שטחים, בהם הפלסטינים יקבלו שטחים כמו אום אל פחם וערים המאוכלסות ברוב ערבי, בעוד שההתנחלויות בגדה המערבית יעברו לשטחי ישראל.

כלכלי - הרחבת תשתיות, להאיץ את התחרות במשק, הפריט חברות ממשלתיות, להביא לתאגוד עצמאי של שירותים ממשלתיים, לצמצם את הוצאות הממשלה, האצת הצמיחה הכלכלית במשק הישראלי, עידוד השקעות חוץ.

בטחוני - החמרת העונשים לפשעים, הבטחת הביטחון האישי של האזרח על ידי מיגור פשע של טרור, שירות צבאי או לאומי אלטרנטיבי חובה.

חברתי ותרבותי - העלאת רמת החינוך בתלמידים, לעודד הצטיינות ופטור שכר לימוד מסטודנטים, הכשרת הטובים ביותר כמורים להטמיע במערכת החינוך תוכנית לימוד ערכית עם דגש על טיפוח התרבות היהודית-ישראלית וחיזוק ערכי הציונות ואהבת המולדת.

מדיני ביטחוני

"ישראל ביתנו" תפעל לשיקום יסודי של כושר ההרתעה של ישראל על ידי מדיניות ביטחון ברורה ואחראית, יוזמת והחלטית. המטרה – לסכל בכל דרך את חימושה הגרעיני של אירן, תוך גביית מחיר גבוה מאוד ולא מידתי על כל פגיעה, כך שלצד השני לא תשתלם שום פרובוקציה כנגדנו. ישראל תראה בסוריה אחראית ישירה לכל תוקפנות מלבנון; תחליף את מדיניות ההבלגה והתגובות המוגבלות במערכה מתמדת נגד הטרור; תסיים כל עימות בהכרעה ברורה לטובתנו, ולא תאפשר שום הישג כתוצאה מתוקפנות וטרור. נדגיש: לניצחון בנקודות בלבד, שאינו מכריע, יהיו השלכות שליליות על כושר ההרתעה של ישראל.

התנגדות החלטית להקמת מדינה פלסטינית באזורי יהודה ושומרון וחציית ירושלים בתור שני ערי בירה.

"ישראל ביתנו" רואה בעזה וביהודה ושומרון שתי ישויות נפרדות, ותפעל למניעת מעבר שוטף של אנשים וסחורות ביניהן - כפי שמעולם לא היה קיים. נדגיש: מו"מ עם הרש"פ יתייחס ליו"ש בלבד. על ישראל להכריז כי תוך פרק זמן סביר המעברים ייסגרו, וההתנתקות מעזה כפי ששרון הבטיח תהיה מלאה: לא טובין, לא אספקת חשמל, דלק, מים, מקומות עבודה, העברות כספים וכו'. על כל איום או פיגוע בטחוני תגיב ישראל ביד קשה.

הסכם שלום עם סוריה

"ישראל ביתנו" לא תסכים בכלל לתת את רמת הגולן בתור תנאי לשלום, להסכם שלום שייחתם בעתיד יתבסס על עקרון ההדדיות – "שלום תמורת שלום", על הפרדה מקסימאלית של האוכלוסיות, ועל פתרון אזורי שישתתפו בו מצרים וירדן. מו"מ לשלום יחל רק לאחר שיתקיימו תנאי הסף הבאים: הכרעת הטרור תחילה; מנהיג-שותף הרוצה שלום ומסוגל לקיים התחייבויותיו; שינוי יסודי במערכת החינוך הערבית-פלשתינאית, שבמקום להשמדת ישראל תחנך לשלום עימה.

שדרוג היחסים עם האיחוד האירופי - מדיניות החוץ והביטחון של ישראל עד היום מבוססת על ברית אסטרטגית ושיתוף פעולה הדוק עם ארה"ב. לנכסים אלה אין שום תחליף ויש לשמור עליהם גם בעתיד. יחד עם זאת, ישראל יכולה להקל במידה רבה על ארצות הברית ביצירת מערך יחסים הדוק יותר עם האיחוד האירופי. לצערנו, לא פעם מצאנו את עצמנו מסתמכים על וטו אמריקאי בלבד במועצת הביטחון, דבר אשר גרם לעיתים לתחושה לא נוחה לארצות הברית ובכל מקרה אי אפשר לסמוך על כך בלבד לנצח. הצטרפותן של מדינות חדשות ממרכז ומזרח אירופה לאיחוד האירופי יוצרת חלון הזדמנויות למדינת ישראל לשיתוף פעולה עם האיחוד בטיפול באיום הטרור המוסלמי (שהכה באירופה כפי שראינו בלונדון ובמדריד), ולהגנה על הערכים המשותפים, שיובילו לבסוף להצטרפותה של ישראל למדינות האיחוד ולנאט"ו.

כלכלי חברתי

השקעה בתשתיות

א. הוצאה מיידית של כל הפרויקטים הזמינים והמתוקצבים אל הפועל, במיוחד בתחומי תחבורה, אנרגיה, מים, בריאות וחינוך. ביצוע הפרויקטים הללו יקרב את הפריפריה למרכז, יגשר על הפערים הסוציו-אקונומיים ויקטין את האבטלה.

ב. שיתוף יזמים פרטיים בפרויקטים לאומיים על מנת לחלק את הנטל התקציבי.

ג. קידום ישראל כיעד אטרקטיבי להשקעות זרות על ידי תגמול משקיעים זרים, לרבות הקלות במיסוי, השתתפות בהקמת מפעלים, תמריצים למעסיק בעבור כל מועסק, ופישוט הליכים ביורוקראטיים, בדגש על פישוט הליכי אישורים לתכנון ובנייה.

סיוע לעסקים קטנים ובינוניים

א. טיפול במחנק האשראי בעזרת קרנות ממשלתיות בערבות מדינה של לפחות 85%.

ב. הורדת חסמים ביורוקראטיים בפני שיתוף עסקים קטנים ובינוניים במכרזים ציבוריים וממשלתיים, לרבות של רשויות מקומיות.

ג. פריסת הגנה סוציאלית של המדינה על עסקים קטנים ועצמאיים, לדוגמא במתן דמי אבטלה.

ד. פישוט תהליכי התחשבנות מול הספקים, כשהמדינה היא הצד המזמין. (למשל: תשלומי מע"מ על בסיס מזומן, תשלום לספק לפי שוטף פלוס 60).

המשך קיום המתווה של רפורמה במס

א. עידוד הצריכה הפרטית בעזרת המשך הקטנת מיסי החברות ומיסים לשכבות הביניים.

ב. המשך המתווה הקיים של הורדת מיסים מעבר לשנת 2010.

השקעה בפריפריה ובירושלים – בייחוד בהון האנושי

"ישראל ביתנו" תפעל בדרכים שונות להעלאת שיעור ההשתתפות במעגל העבודה:

א. הגדלת מענקים למפעלים המוקמים בפריפריה, באמצעות מרכז השקעות.

ב. הרחבת מודל מס הכנסה שלילי לכל הארץ, מבלי להתנותו בתוכנית ויסקונסין (כיום מופעל המודל של מס הכנסה שלילי בארבעה אזורים בארץ, בהם מופעלת גם תוכנית ויסקונסין).

ג. עידוד חינוך טכנולוגי, על מנת לפתח עתודה עבור תעשיות מסורתיות והיי-טק.עיבוי תקציבי ופיתוח של מרכזי הכשרה מקצועית.

ד. הגדלת התקציב בתחום המחקר והפיתוח של המדען הראשי במשרד התמ"ת.

ה. פיתוח נמרץ של התיירות (כל 100,000 תיירים יוצרים כ- 4,000 מקומות עבודה בפריפריה ובירושלים).

צדק חלוקתי בתחום המקרקעין

בתחום המקרקעין טמון סיכוי עצום להשגת צדק חלוקתי ופוטנציאל כלכלי משמעותי לחברה הישראלית ולמשק בישראל. "ישראל ביתנו" שואפת להוביל רפורמה רבגונית ומקיפה, הכוללת, בין השאר את הצעדים הבאים:

א. העברת קרקעות ממועצות אזוריות לעיירות פיתוח סמוכות תוך תיקון הגבולות המוניציפאליים של כל רשות.

ב. מהפך בשיטת הרישום של בעלי זכויות במקרקעין בישראל כך שאדם יוכל להיות בעליה של קרקע ציבורית ולא רק חוכר.

עידוד פרויקטים של בנייה

"ישראל ביתנו" תפעל לקדם פרויקטים של בנייה על מנת להקל על מצוקת הדיור בכל חלקי הארץ, בין השאר בעזרת הצעדים הבאים:

א. החזרת הלוואות מקום בפריפריה, במיוחד עבור אוכלוסיות של זוגות צעירים, נכים, משפחות חד הוריות ועוד.

ב. עידוד מכרזי קרקע של מנהל מקרקעי ישראל, על מנת לעודד בניית דירות להשכרה לטווח ארוך.

ג. הנהגת משכנתא מסובסדת עבור אוכלוסיות קשות יום.

חינוך

חינוך יהודי-ציוני – נפעל, למתן עדיפות עליונה ללימודי תולדות העם היהודי מערש הולדתו ועד ימינו, מורשת ישראל, אהבת הארץ והמסורת היהודית, לרבות ערכים יהודיים, מוסר ואתיקה יהודית, ולחינוך ציוני ודמוקרטי.

איכות החינוך -נפעל, לטיפוח המצוינות, ליצירת תנאים שווים להשכלה בכל רחבי הארץ, תוך מזעור פערים לימודיים שמקורם ברקע סוציו-אקונומי או במקום מגורים.

מעמד המורה – נפעל, כדי להעלות בצורה ניכרת את מעמדו של המורה הישראלי ואת איכותו של מקצוע ההוראה. נעשה זאת באמצעות העלאת רף הקבלה למקצועות ההוראה, הכשרה מתמדת ומתן שכר ראוי למורים. זאת על מנת , שבמערכת החינוך יישארו הטובים ביותר.

ניהול יעיל – נפעל, להטלת אחריות גדולה יותר על מנהלי בתי הספר, מתן סמכויות ניהול בידיהם, ויכולת לתגמול מורים מצטיינים. ושילוב עם ביטול חוק רישום אזורי, ניצור תחרות, יעילות ונגביר את השאיפה למצוינות.

מאבק באלימות – נאבק בתופעת האלימות בין כותלי בית הספר ומחוצה לו. נפעל למנוע שוטטות ופשיעה בקרב תלמידי בתי הספר, על ידי הקמת מסגרות חינוך בלתי פורמאלי, שתפעלנה במסגרת הרשות המקומית בסיום שעות הלימודים.

השכלה גבוהה, מחקר ופיתוח – נפעל, לחיזוק המוסדות להשכלה גבוהה ולהגדלה ניכרת של תקציבי המחקר והפיתוח.

תרבות

"ישראל ביתנו" רואה חשיבות רבה בעידוד התרבות . בנוסף, העוסקים בתחום זה, משמשים כשגריריה של ישראל בעולם. על כן הם יפעלו להרחבת אפשרויות לימודי מוסיקה ונגינה ולטיפוח כישרונות ומצוינות בתחום, במחירים שווים לכל נפש.

מדיני חברתי

הטבות לחיילים משוחררים

א. העדפה מתקנת בקבלה לאוניברסיטאות והקלות בשכר לימוד.

ב. הקצאת קרקע באזורים בעלי עדיפות לאומית לחיילים משוחררים.

ג. מענקי סיוע לחיילים משוחררים המשתקעים בפריפריה.