Uitgeest

Mijn dorp

Geschiedenis van Uitgeest

Ooit bestond Uitgeest uit waddengebied, vanaf ca. 3000 voor Christus ontstonden achter een keten van strandwallen, die zich uitstrekten vanaf de keileemhoogten van Wieringen en Texel tot de rotskust van Frankrijk. Deze strandwallen werden doorsneden door rivieren. Toen het waddengebied van de zee afgesloten raakte ontstond er veenvorming. Regelmatig drong de zee door de strandwallen het nieuwgevormde veen binnen. Hierdoor werd veel veen weer weggespoeld. Alleen de hoger gelegen delen werden gespaard. Bij het terugtrekken van de zee via afwateringsbeekjes werden de zandplaten goed zichtbaar. Op deze hoger gelegen delen vestigden de eerste bewoners van Uitgeest zich ca. 450 v.Chr. Veel van de hoger gelegen woonterpjes van omstreeks het begin van onze jaartelling zijn nog terug te vinden. Opgravingen hebben laten zien dat Uitgeest gedurende de gehele Romeinse tijd bewoond is gebleven.

Ook na de Romeinse tijd was Uitgeest nog bewoond, hoewel het bewonersaantal vanaf 250 sterk af nam. Door hogere waterstanden en slechte weersomstandigheden zou het gebied tot in de vroege middeleeuwen moeilijk bewoonbaar blijven.

Big image
Hier zie je het Rechthuis van Uitgeest, hoe het er vroeger uitzag.

Hoe Uitgeest er vroeger uitzag

Rond 700 ontstonden kleine agrarische gemeenschappen. Door bevolkingsgroei en betere weersomstandigheden kon het veengebied in de loop van de 10e eeuw worden ontgonnen. Ook moet er in de 8e of 9e eeuw een burcht in Uitgeest zijn geweest. Mogelijk was dit een nederzetting van Noormannen. De ligging van de burcht is door luchtverkenning en archeologisch onderzoek aangetoond.

Rond 1150 diende zich een nieuwe periode met hoge waterstanden aan. De zee kon weer in het pas ontgonnen veengebied binnen dringen. Hierdoor ontstonden grote meren, waardoor veel land verloren ging.Toen zijn waarschijnlijk het Alkmaarder- en Uitgeestermeer ontstaan. Uit deze tijd dateren ook oude dijken waarmee de bewoners van Uitgeest zich tegen het water probeerden te beschermen.

Doordat het dorp aan open water kwam te liggen, kreeg het goede verbindingsmogelijkheden met het buitenwater. Hierdoor werd Uitgeest aan het einde van de Middeleeuwen één van de grootste dorpen in Kennemerland.

De oorlog tegen Spanje heeft in Uitgeest echter veel leed veroorzaakt. Op 16 januari 1573 werden circa zestig boeren gedood door de Spaanse cavalerie en werd het halve dorp platgebrand.

Big image
Dit is waar ik nu woon.

Mijn omgeving

De straat waar ik woon is behoorlijk rustig. Er is een basisschool tegenover m'n huis maar daar heb ik helemaal geen last van.

De supermarkten zijn ook allemaal dichtbij, bijna alles is op loopafstand.

Er wonen niet veel jongeren in Uitgeest dus ik heb alleen maar vrienden buiten

Uitgeest. Het is een behoorlijk rustig dorp, er gebeurt niet veel schokkends waardoor ik de straat niet meer op zou durven.

De molens van Uitgeest

Cornelis Corneliszoon, naar wie een kleine straat is vernoemd in Uitgeest kan zonder meer worden beschouwd als de uitvinder van de houtzaagmolen.
Dit zou zijn gebeurd in het jaar 1592.

Het was Cornelis Corneliszoon, ook wel Krelis Lootsje genoemd, die op het idee kwam om de zware houtzagen in plaats van met de hand door middel van windkracht te laten werken. Hij bouwde daartoe een molen van geringe afmetingen en plaatste deze op een vlot. De plaatsing op een vlot had het voordeel dat de gehele onbewegelijke opbouw van de molen bij verandering van de windrichting op een eenvoudige wijze op de wind kon worden gezet. Bovendien werden de te zagen balken en stammen over water aangevoerd en daarin opgeslagen.

Zonder de uitvinding van de Uitgeester zou het haast ondoenlijk zijn geweest het land van al het hout te voorzien, dat voor de toenemende behoefte aan schepen, voor met name de Verenigde Oostindische Compagnie (VOC), nodig was.

De Hollandse melksuikerfabriek

Aan het einde van de 19e eeuw vestigde zich hier de Hollandse Melksuikerfabriek. De komst van de spoorwegen speelde hierbij geen onbelangrijke rol. Deze ontwikkelingen hadden tot gevolg dat het inwonertal weer toe nam.

Aan het einde van de 19e eeuw werd weer het peil behaald van 1630, zo'n 2000 personen. Rond 1940 verdubbelde dit aantal andermaal naar zo'n 4000 inwoners. Na WOII verdween de bloembollenteelt geleidelijk uit Uitgeest, doch het dorp groeide verder mede door de komst van nieuwe inwoners die graag in de fraaie landelijke omgeving van Uitgeest wilden wonen.

Nadat de openliggende plekken in het oude dorp werden volgebouwd ontstonden nieuwe wijken als De Koog en De Kleis. Op 1 januari 2010 telde Uitgeest circa 5.250 woningen en 12.661 inwoners.

Meet en Eat

Vorige maand was er een Meet en Eat in Uitgeest. Dat is een bijeenkomst van mantelzorgers in Uitgeest die gaan koken met gehandicapten. Dit is een filmpje van de kookworkshops. Mijn moeder heeft hieraan meegewerkt en ze heeft er heel veel plezier gehad!
Meet en Eat in Uitgeest