זכותי לחיות שונה ושווה !

היום הבינלאומי למען שוויון זכויות הנכים

היום הבינלאומי למען שוויון זכויות הנכים

הנה כמה תמונות מהמחאה של חניות הנכים מלפני כמה ימים וכתבה :