מחוון

לעבודת הגשה "סלפי"

הפעם, במקום לצייר, תצלמו תמונת "סלפי" המייצגת את התכונות האישיות שלכן.

עליכן להדביק את התמונה, עם הפרטים והנימוק, בקישר.המחוון:


מסר לתמונה: 50 נקודות-אפשר להתייחס לסביבה מסוימת, להצטלם בבית, בספריה, ברחוב, ביום, בלילה, בשקיעה...נותנים דגש על הרעיון.

הצילום עונה על השאלה: "איך אני רוצה להציג את עצמי?".

אתם מביימים את התמונה תוך כדי חשיבה על "דיוקן עצמי", תחשבו על הצילום כ"כרטיס ביקור", איך האחרים רואים אותכן, איזה תכונות אישיות בולטות דרך הצילום?.

הוספת אלמנטים, חפצים שונים כעזר לרעיון:

30 נקודות-אפשר להוסיף לצילום חפצים הקשורים לחוג, פעילות אהובה בשעות הפנאי. דברים שחשובים לך במיוחד, אפילו דבר המהווה זיכרון ילדות או בעל חיים שיש בבית.

לאחר שהצטלמתן , עליכן לשאול חברה: "אם לא היית מכירה אותי, והיית רואה צילום זה, מה היית מספרת עלי?", המטרה היא לתת דגש על תכונות שאת מעוניינת להציג מול האחרים.


הסבר לתמונה: 20 נקודות-עליך לכתוב נימוק לצילום: "הצגתי את עצמי כילדה או כנערה...כי אני מעוניינת שיראו בי...אני מסוגלת...כך התכוונתי להציג את עצמי בצילום בגלל...באמצעות צילום זה אני רוצה להסיג...חשוב שיראו אותי כ...המסר שבסלפי..."

אני שואלת את עצמי...

מה אני יודעת על נשים אלו?

מה ניתן לשאר על פי צילומים?

איך הבנות התכוונו לפרסם את עצמן?