עבודת חקר - שירי אהרון

שאלה: האם מוחנו יכול לבצע שתי פעולות אוטומטיות פשוטות יחדיו?