ריבונות

הקדמה

במצגת זו נעסוק בנושא ריבונות:

*מהי ריבונות

*תנאים לקיומה של של מדינה ריבונית

*כיצד באה לידי ביטוי הריבונות בפנים ומחוץ למדינה
*יתרונותיה וחסרונותיה של הריבונות

*מוסדות השלטון כביטוי לריבונות בישראל

*הסמלים המאפיינים את ריבונותה של ישראל