ČUDESNI SVET KVANTNE MEHANIKE

Elektron se «pretvara» u česticu – samo kad ga pogledamo

NIELS BOHR


"Onaj ko se nije šokirao kvantnom mehanikom taj je nije ni razumeo."

"Sve što zovemo realnim je napravljeno od stvari koje ne mogu biti smatrane za realne.

"...nova situacija u fizici je ta da smo sada i posmatrači i glumci u velikoj drami postojanja."

SVET=ČESTICE I/ILI TALASI

Ovo ili se odnosi na "klasičnu" stvarnost u kojoj odrastamo.U svetu elementarnih čestica je drugačije. Na primer, elektron je istovremeno i talas i čestica. Koju prirodu će pokazati zavisi od toga da li je uključen detektor, odnosno da li ga "posmatramo."Ovakve kvantne oglede moramo doživeti kao čudesne manifestacije lepote Prirode.
(Kvantna Mehanika) Eksperiment duplg proreza. Da li je ista realno? (Prof Anton Zeilinger)