קידוש

מידע על הקידוש

הסבר על מקור המנהג

הוא מוזכר בתנך ספר שמות פרק ב

הוא מזוהה עם העם היהודי

ככל הנראה המנהג קיים מתקופת המקרא.

הסבר על משמעות המנהג

מטרתו של המנהג היא לאחד את המשפחה ולכבד את יום שבת כולם ביחד באווירה אוהבת.

אולי הוא היה קשור בעבר לכך שהיו מקיימים אותו בתקופת המקרא.

הוא לא בא להחליף מנהג אחר.