מפלגת הירוקים

שומרים על הארץ

מפלגת הירוקים - מצע

Nature Is Speaking – Julia Roberts is Mother Nature | Conservation International (CI)
הצביעו ירוקים בשביל הדורות הבאים
רק הירוקים מתמידים בעשייה

כלכלי

ההתיכנון הכלכלי בישראל לא משלב את היכולת הטבעית והאנושית של המדינה. פיתוח בר קיימה ימנע פיתוח על סמך אינטרסים כלולים מהווה עומס יתר על משאבי המדינה ודורש סבסוד מוגזם ממקורות כספים חיצוניים וממיסוי. משאביה של ישראל הם ההון האישי שלה.לדוגמא-תיכנון משק האנרגיה חייב לחוון עצמו לאנרגיה מתחדשת נקייה על ידי אנרגיית השמש ופחות לחומרי גלם מיובאים כמו דלק ופחם. עלינו לצמצם ככול האפשר צריכה של דלקים וחומרי גלם מזהמים המדלדלים את יתרונות הטבע שלנו.

מדיני \ ביטחוני

הירוקים תומכים בתהליך השלום אשר יביא להפסקת הסכסוך הישראלי - ערבי. לתהליך זה יתרמו הירוקים פתרונות ברוח הסביבה . שכן שלום לא ישרור ללא ניהול משותף של הסביבה . שיתוף פעולה ותיאום עמדות יביא להפגת מתחים , ייצור אינטרס הדדי . הירוקים יפעלו למזעור הנזק לסביבה , לטבע ולאוכלוסייה הנגרם בגין הקמתם של חסימות או גדרות שנוצרו למטרות ביטחון .
מפלגת הירוקים מאמינה כי ככל שנשכיל לשמור על הארץ כך נוכיח לעצמנו ולשכנינו שאנחנו נטועים בחוזקה בארץ ואנחנו חלק מהמזרח התיכון . מפלגת הירוקים מאמינה שהשלום בין העמים הינו תהליך ארוך של הורדת מפלס העוינות ההדדי , וקבלת התפיסה כי החיים ואיכות החיים בארץ הם הערובה הטובה ביותר להפסקת האלימות . מפלגת הירוקים תפעל ברוח זו לגבי כל הסכם מדיני שיובא להחלטה .

הירוקים יקדמו חקיקה בנושאים ירוקים במטרה לעגן את הנושא הירוק בחוקים ברורים לדוגמא : חוק הצמצום הפסולת והמחזור , חוק איסור ניסויים בבעלי חיים , חוק הגנת הפארקים וחופי הים...

חינוך

תוכנית החינוך של הירוקים מתבססת על חינוך בתוך הקהילה המופעל ע״י הורים , מורים ואנשי מקצוע תחת מטרייה של עמותות חינוכיות . מיסוד נושא עמותות החינוך , וקביעת תקצוב אחיד לכולן , יאפשר להם פעילות אינטנסיבית מותאמת לסביבתם אשר תשיג תוצאות אמת . מטרת העמותה אינה להחליף את החינוך הממלכתי שימשיך להתקיים אלא ליצור את הקשר בין הורים-מורים-תלמידים-מערכת בצורה הטובה ביותר כפי שמתקיים הדבר במספר בתי ספר דמוקרטים פתוחים במדינת ישראל . על מנת לשמור על מסגרת שוויונית וחינוך בסיסי שווה שמהווה את המסד לחברה הישראלית - תחויב על עמותה חינוכית במכסת שעות במקצועות חובה בדומה לכל המקצועות הנילמדים כיום בנוסף גם ילמד הכרת הטבע והסביבה .

חברתי

ירוקים מאמינים כי ציבור מעורב מעורב ופעיל הוא ציבור בריא , ערני ובוגר . הירוקים יעמיקו את מעורבות הציבור במערכות שמנהלות את חייו : רשויות השלטון המקומי והארצי , הבנקים , מערכת החינוך הבריאות והתקשורת . הירוקים פועלים למען שינוי תפיסה גורף בתחום הבריאות , הכולל שינוי סדרי עדיפויות ניהול משאבים ותקציבים , ופתיחת הנושא לניהול ציבורי . הירוקים סבורים כי יש לפעול למיתון קצב הריבוי של האוכלוסין בישראל , על ידי ביטול סיבסודים מיושנים ותמריצים לעידוד ילודה והגירה .

סביבה

מהזנחה סביבתית רבת שנים , ארוכת-טווח, של סביבת חיינו ועתידנו.הירוקים יפעלו לשינוי המצב הקיים , יש השלכות מרחיקות לכת על היכרות הציבור עם הארץ והקשר של האדם לסביבה .

מים - חיסכון, טיהור ותכנון נבון של מערכת צריכת והפקת המים.

חופים- שמירה והחזרת חופים פגועים וסגורים לטובת הציבור .

קרקע ושטחים פתוחים - לפחות שליש משטחי הערים יהיו שטחים ירוקים.

פסולת- הפרדה בין סוגי פסולת, טיפול בפסולת רעילה, מיחזור, המזהם משלם, מס על אריזות ומוצרים אנטי סביביתיים.

מייסד מפלגת הירוקים

Big image

ראש המפלגה - עמיר מלצר

Big image

אנשי המפלגה