בית ספר אלרחמה

הכי טוב

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

בית ספר ניסויי זה קבל פרס החינוך עבד שנים על המורשת
Big image

ֲֲֲֲֳ-------------------------------------------------------------------------------------

Fireman Sam - سامي رجل الإطفاء - حريق في البرج