Mga Makasaysayang Pook sa Pilipinas

Rizal Park

Luneta ang dating tawag sa lugar na ito.
Tinawag din itong Bagumbayan.
Dito binaril si Dr. Jose Rizal.

Fort Santiago

Dito ikinulong si Dr. Jose Rizal bago siya binaril sa Luneta.
Dito rin niya isinulat ang tulang "Huling Paalam".