ישראל שוחט - האיש והאגדה

מקים הארגונים החשובים אשר לקחו בחלק מהלך הלחימה בכיבוש הארץ

בואו וצפו בסרטון קצר בנושא קצר על חייו של האיש אשר לקח חלק נרחב בכיבוש הארץ

כעת בוא ונקרא על קורות חייו בתימצות קצר על ידי שני קישורים

מעשיו ופעולותיו של ישראל שוחט בגליל בארץ ישראל בסיכום קצר