חדש במזכירות הפדגוגית

גיליון חודש מרץ

למידה משמעותית בתחומי הדעת

מה היא בעצם למידה משמעותית? ואיך מיישמים אותה בכיתה?

בגיליון זה אספנו עבורכם המלצות ליישום למידה משמעותית בתחומי דעת שונים.

ישראל עולה כיתה למידה משמעותית

מי אנחנו?

המזכירות הפדגוגית היא הזרוע לעיצוב המדיניות הפדגוגית של משרד החינוך. היא עוסקת בתכנון פדגוגי, בפיתוח תכניות לימודים, בגיבוש מדיניות ההוראה של מקצועות הלימוד ודרכי ההערכה בהם, בבחינה ואישור של חומרי למידה וכן בעידוד והפעלת ניסויים חינוכיים ויוזמות חינוכיות.