הגבול הירוק

קווי 67

הקו הירוק הוא קו שביתת הנק של מדינת ישראל עם מצריים, עם ירדן, עם סוריה ועם לבנון, כפי שנקבע בהסכמי שביתת נשק שנחתמו בשנת 1949, לאחר מלחמת העצמאות ועד לפריצת מלחמת ששת הימים בשנת 1967.

לדעתי לא צריך להחזיר את קווי 67 לערבים משום שיהיה פחות מקום ליהודים ונחיה ביותר צפיפות,

יהיה פחות מקומות לגור, פחות מקומות עבודה ואז גם הכלכלה תהיה יותר נמוכה.

אם נחזיר את קווי 67 לערבים הם יוכלו לפגוע ביהודים החיים שם.

אם נחזיר את קווי 67 יהיה שלום אבל אז נצטרך לחיות בצפיפות ובכלכלה יותר נמוכה.

אם נחזיר את קווי 67 גם יהיה לנו יחסים יותר טובים עם מדינות ערב אבל זה גם יפגע בהרבה דברים.

בגלל הסיבות שציינתי אני חושב שלא צריך לתת לערבים את קווי 67.