Esimene poster

Mida tähendab sotsiaalse tarkvara rakendamine õppijale?

Püüan siin arutleda, etteantud küsimustel:

Õppijad kui sisu loojad? Kas õppijaid peaks toetama? Millist tuge nad vajavad?

Mida tähendab õppijale olla sisu looja?

  • Suuremat vastutuse võtmist
  • Aktiivset osavõttu
  • Oma arvamuse omamist
  • Kaasamõtlemist

Kas õppijaid peaks toetama?

Arvan, et õppijad vajavad toetust nii "tava" õppeolukorras kui ka sotsiaalses keskkonnas teadmisi omandades. Igas õpperühmas on erineva tausta ja oskustega õppijaid, kellest keegi võib vajada abi õppeülesandest aru saamisel või tehnilisel teostusel. Toetus on vajalik kuid....

Kuidas on võimalik anda kõigile vajalikku toetust?

Millist tuge õppijad vajavad?

Sotsiaalse tarkvara rakendamisel õppetöös on ilmselt vaja aidata erinevate vidinate kastutamisel - tutvustades keskkondi ning andes ülevaate sealsetest võimalustest. Seesugune abi ei pruugi olla vajalik kõigile ning igas õpperühmas.

Kindlasti on igas rühmas õppijaid, kes on seesuguste keskkondadega juba tuttava ning saaksid kaaslasi aidata. Sellisest aitamisest võib välja kujuneda esimene ühine tegutsemine, mis uue grupi puhul võib täita ka tutvumise ülesannet.

Kas õppejõul on aega õppijaid individuaalselt ka nö õppeaine välistes küsimustes aidata?

mõtteid avaldas Jaana

Ootan sinu kommentaare