dagdeel 5

Werken en leren in de 21e eeuw DL2

Mieke inleiding

Is je duidelijk wat je moet doen voor de afronding van x-stream?

Inleveren op dagdeel 6 of 9 januari 2014.

Terugblik!

Dagdeel 1 kennismaking en de X-Stream onderleggers. 1. Zoek de komende week een visitekaartje op, dat voor jou het meest 21e eeuw is!


2. Of: zoek wat op over de 21e eeuw, waar jij iets mee hebt? Dit kan een spreuk zijn, een filmpje, een plaatje, een tekst enz.

Dagdeel 2 welkom bij de revolutie + van blauwdruk naar feedback Geef zelf een voorbeeld van een blauwdruk/feedbackprodukt uit je werkveld.

Dagdeel 3 de teloorgang van de expert + REMIXEN Opdracht zelf een remix maken

Dagdeel 4 Werken en Leren in de 21e eeuw; deel 1 Visiste kaartje met jou naam+ beroep over 5 jaar!


Visitekaartje inleveren; terugblik dagdeel 4.

Wat gaan we vandaag doe? QR code/uitleg

Het nieuwe werken en vertrouwen

opdracht 1 blz 60-61


Dagdeel 5

Werken en leren in de 21e eeuw

Er was een grote bakkerij met 300 werknemers. In de bedrijfskantine werkten 2 caissières die alles verkochten, incl. maaltijden.

De baas ging ertoe over de 2 caissières van hun werkplek te halen (te duur!) en in plaats daarvan kwam een doos te staan met een opening ter grootte van een brievenbus.

De bedoeling was dat de werknemers zelf het eten en drinken konden pakken en dat ervan werd uitgegaan dat ze het te betalen bedrag in de doos deden.

Wat bleek?

Na 6 weken was er een negatief verschil van slechts € 30,- in vergelijking met dat de caissières er zaten en dat op een omzetbedrag van ruim € 12.000

Vragen.

1. Nu sta jij in die kantine als werknemer. Wat doe jij?

2. In hoeverre ben je geneigd de zaak te beduvelen als je wordt gecontroleerd?

3. Geef voorbeelden uit je eigen (opleidings) praktijk waar over en weer vertrouwen is?

4. Wat is, als er vanuit vertrouwen wordt (samen)gewerkt, jouw gedrag?

5. Wat is jouw gedrag als je wordt gecontroleerd?

De vragen opFlaps geschreven bij me hebben!

Mieke en Martha; grote opdracht

werk in een tweetal, samengesteld door de docent.

je maakt een bakkersmagazine in 1 uur tijd

Mieke:Lees de inleiding op bladzijde 63


1.overleg /redactievergadering met Mieke , Martha

2. thema kiezen a.d.h.v. een kaartje

3. Voorkant + vier artikelen over het bakkers vak met foto.

4.Magazine wordt aantrekkelijk gepresenteerd d.m.v. een poster, digitaal, als collage, enz

5. Ieders bijdrage moet zichtbaar zijn en benoembaar.


alle artikelen vormen samen een bakkersmagazine.


waar wordt naar gekeken: Is ieders bijdrage zichtbaar en benoembaar?