Informativni BLATT sastanak

Virtuelni sastanak radne grupe Univerziteta u Prištini

Pozivnica

Srdačno Vas pozivamo na Tempus BLATT informativni sastanak koji će se održati u subotu 24. novembra 2012. godine u 11 sati u virtuelnoj sali za sastanke. Molimo Vas da posetite ovu veb stranicu bar 15 minuta ranije kako biste podesili kompjuter i prateću opremu pre početka sastanka.

Cilj ovog sastanka je informisanje radne grupe o detaljima prve godine implementacije projekta, kao i razrada plana aktivnosti u okviru prvog radnog paketa.

Agenda

  • Uvodna reč koordinatora
  • Upoznavanje sa ciljevima i sadržajem projekta
  • Izveštaj o urađenim aktivnostima
  • Plan aktivnosti i raspodela zadataka u okviru prvog radnog paketa
  • Diskusija

Uvodni materijali

Promotivni video

BLATT Promo

Meetings.io

Više informacija o servisu za virtuelne sastanke možete naći ovde

Blended Learning Advanced Teacher Training

Tempus BLATT 530266-TEMPUS-1-2012-1-XK-TEMPUS-JPCR je projekat koji se finansira od strane Evropske Komisije. Ova publikacija iznosi stavove samog autora, Komisija ne može biti odgovorna za upotrebu bilo kog dela.