Dream Lab - Warsztat o snach

David Bedrick, terapeuta Pracy z Procesem z USA

Big image

David Bedrick - warsztat pracy ze snami

11 października w Warszawie. Przyjdźcie, żeby razem popracować, pośmiać i pośnić.


Czas trwania warsztatu: 10:00-18:00 z godzinną przerwą w środku dnia.
Cena: 175 zł
Data: 11 października 2014
Miejsce: Centrum Warszawy
Zapisy i więcej informacji: agnieszka.o.klimek@gmail.com

Telefon: 501 311 155

Tłumaczenie z j.angielskiego: tak, jeśli potrzebne, proszę zgłaszać zapotrzebowanie.

- Sny są bramą do innego świata,

szamańskim przejściem dającym oświeconemu spojrzeniu wgląd,

z którego pochodzi uzdrowienie.
- Sny rozświetlają cień,
- Uwypuklają nasze osądy,
- Budzą nas dla ukrytych w nas darów,
- Wprowadzają nas do naszego głębszego Ja,
- Wskazują nam naszą drogę serca.

Laboratorium będzie się składać z:

- ćwiczeń otwierających umysł na śnienie
- koncepcji i dyskusji o snach
- pracy Davida ze snami uczestników pokazujące jak to się robi
- ćwiczenie dotyczące indywidualnej pracy ze snem
- zabawy i tworzenia wspólnoty

Zapraszam na spotkanie w laboratorium snów.
Przyjdź ze swoimi najbardziej palącymi pytaniami, z wyśnionymi snami i wszystkim co Ciebie wzywa, co Cię niepokoi i za się za Tobą ciągnie.

Big image

Informacje o prowadzącym

David Bedrick, JD, Dipl. PW, jest nauczycielem, terapeutą i prawnikiem.Jest członkiem zespołu nauczycieli w the Process Work Institute, a poprzednio przez 8 lat pracował jako nauczyciel w University of Phoenix. David jest autorem książki "Talking Back to Dr. Phil: Alternatives to Mainstream Psychology". Pisze w niej o wstydzie, dietach i wizerunku ciała, o różnorodności, snach i nowym paradygmacie w psychologii. David jest stałym autorem w czasopiśmie Psychology Today i gazecie The Huffington Post. Prowadzi międzynarodową praktykę terapeutyczną i szkoleniową.

Więcej informacji o Davidzie:
http://talkingbacktodrphil.com/david-bedrick-juris-doctor-diplomat-of-process-work/

* * * * * * * * * * * * * * *

English Version

Dear All Dreamers,
11th October in Warsaw David Bedric will lead a workshop about dreams.

Come if you want to work together, laugh and dream.

Please let us know who would be interested.

Spread the word to gather a fun "dreaming group".

Time of the workshop: 10:00-18:00 with 1 hour lunch break.

Price: 175 zł

Date: 11 October 2014

Place: Center of Warsaw

Sign up and more information: agnieszka.o.klimek@gmail.com


- Dreams are doorways to the other world, a shamanic passage, providing an

enlightened-eye view from which to see and heal.

- They illuminate the shadow;

- Highlight our judgments;

- Awaken us to hidden gifts;

- Introduce us to our deepest Selves;

- And point us toward our path of heart.

The laboratory will consist of:
- Exercises to open the mind to dreaming
- Concepts and discussion about dreams
- David works with individuals to demonstrate dream work
- individual dream work exercise
- fun, and community

Join us in a dreaming laboratory. Bring your most urgent questions, your nighttime dreams, and everything that calls to you, disturbs you, and haunts you.

David Bedrick, JD, Dipl. PW, is a teacher, counselor and attorney. He is on the faculty of the Process Work Institute and spent eight years on the faculty of the University of Phoenix. David is the author of Talking Back to Dr. Phil: Alternatives to Mainstream Psychology. He speaks about shame, diets and body image, diversity, dreams, and new paradigms in psychology. David writes for Psychology Today, The Huffington Post and counsels people internationally.

More information on David:
http://talkingbacktodrphil.com/david-bedrick-juris-doctor-diplomat-of-process-work/