Innovatief organiseren

Definities van innovatief organiseren

1. Innovatief Organiseren is een verzamelbegrip voor de concepten en ervaringen met het doel om werk op een vernieuwende manier in te richten. Het gaat daarbij om initiatieven die enerzijds de resultaten, productiviteit en geleverde kwaliteit verbeteren en anderzijds bijdragen aan de motivatie en het welzijn van medewerkers. (Managementsite)


2. Het doel van Innovatief Organiseren is om werk vernieuwend in te richten. Dus op een nieuwe vernieuwende manier inrichten. Innovatief Organiseren is dan het overkoepelende begrip wat de concepten en ervaringen inhoudt betreffend het vernieuwend inrichten van het werk.

Enerzijds gaat het bij Innovatief Organiseren om de resultaten die worden behaald. Tevens de geleverde kwaliteit verbeteren en de productiviteit verbeteren. Aan de andere kant gaat het bij Innovatief Organiseren om bijdragen aan het welzijn en de motivatie van de medewerkers binnen een organisatie. (Innovatiemanagement)


3.

Organisatie Innovatie gaat om een wezenlijke verandering van de organisatie, waarin interactiviteit met de omgeving en samenwerken cruciaal zijn.

Door organisatie innovatie worden bedrijven innovatiever in het leveren van relevante toegevoegde waarde. (Elevation)

Waarden en drijfveren

Ik vind het belangrijk dat er open en duidelijk gecommuniceerd wordt in een organisatie. Eerlijkheid is daarom voor mij belangrijk. Een drijfveer voor mij is dat ik mijn creativiteit kwijt kan in mijn werk. Daarnaast wil ik graag de ruimte krijgen om zelf beslissingen te nemen. Uit de drijfverentest is naar voren gekomen dat betrokkenheid bij mij hoog in het vaandel staat. Ook ben ik resultaatgericht.

Trends

De trends die mij aanspreken zijn:

-3.Van autoritair leiderschap naar dienend leiderschap (how can I help you);

-6.Omarm de nieuwe generatie Y als Y van Columbus;

-7.Van ''Human Resources'' naar Humans: van poppetjes naar mensen.


Nummer 3 past bij mij omdat ik vanuit de drijfverentest groen ben, samenwerken is voor mij erg belangrijk. Het elkaar helpen bij opdracht vind ik daarom belangrijk.


Nummer 6 heb ik gekozen omdat ik van mening ben dat een organisatie zich moet aanpassen aan wat mensen drijft. Ik vind het namelijk belangrijk dat ik mijn creativiteit kwijt kan in mijn werk.


Nummer 7 past bij mij omdat ik vind dat iedereen met respect behandeld moet worden. Het gelijk zijn als mens vind ik essentieel voor een gezonde werkomgeving.