פירמידה משושה

מגישות: נועה ורז

מידע

הפירמידה היא גוף הנדסי, פאון, שבסיסו הוא מצולע ופאותיו משולשים.

פירמידה משושה היא פירמידה שבסיסה הוא מצולע בעל 6 צלעות ולו 6 פאות משולשות.

כל 6 הפאות נפגשות בקודקוד מרכזי אחד.


מרכיבי הפירמידה

קודקודים: 7 = 6 קודקודי מצולע הבסיס+ 1 קודקוד הראש

מקצועות: 12

בבסיס הפירמידה 6 קודקודים, לכל קודקוד מתחברים 3 מקצועות. לקודקוד הראש מתחברים 6 מקצועות.

פאות: 7 = 6 פאות משולשות + פאת בסיס משושה

פריסת הפרמידה

פריסת הפירמידה בנויה מ6 משולשים וממשושה אחד
Big image

תמונות