D66

denk verder.

D66


Er staat veel op het spel voor Nederland. Het gaat beter dan een jaar geleden. Maar stil zitten is geen optie, laten we doen wat ons samen vooruit brengt. En dat is niet altijd het meest populaire, waar het hardste om geschreeuwd wordt. Wij willen een rechtvaardige samenleving waar iedereen zich thuis voelt. Wij willen een land waar meer mensen aan het werk zijn, en minder belasting betalen. Waar we onze kinderen met het beste onderwijs een toekomst geven. Dat is ons doel. stem D66 voor uw eigen regio, en voor Nederland.Hallo wij zijn Fieke, Noa en Mies.

En welkom op onze D66 site (reclame site).


Op deze site kan je veel over d66 vinden en wat wij van deze partij vinden!


D66 stromingen

D66 is over het algemeen niet rechts, niet links. Onze partij is midden, wel heeft onze partij ook liberale ideeën. D66 neigt dus iets meer naar de rechterkant.

waarom D66?

Wij kiezen D66 omdat:

D66 wil niet alleen Nederland sterker maken, maar ook Europa. Wij zetten hier een paar standpunten van D66 op een rijtje waarvan wij denken: " wauw D66 is wel echt een goede partij".  1. D66 vind onderwijs belangrijk en ziet ons onderwijs zelfs als exportproduct. Wij vinden zelf ook dat er meer gefinancierd moet worden rond en in het onderwijs, en je studenten moet blijven aansporen om te gaan studeren. Deze generatie studenten is ook een deel van onze economie. (investeren in slimme groei)
  2. tegengaan van oneerlijke concurrentie arbeidsmarkt is ook een missie van D66. Terwijl vrij verkeer van goederen en kapitaal zich goed ontwikkelt, blijft vrij verkeer van personen achter. Wij vinden het verschrikkelijk dat bij het streven naar mobiliteit voor werknemers er nog steeds sprake is van uitbuiting van buitenlandse werknemers. Het maakt in dit land niet uit waar je vandaan komt. Er zijn in Europa hele duidelijke regels afgesproken en daar moet iedereen zich aan houden.
  3. werken waar je wilt Nederlanders hebben de vrijheid om bijvoorbeeld in het buitenland te gaan werken. En buitenlanders met een bepaald talent mogen in Nederland komen werken, om bepaalde knelpunten op te lossen. Bijvoorbeeld het tekort aan mensen met een technische achtergrond
  4. bestrijding criminaliteit en terreur. Om criminaliteit te bestrijden moet Europa als een team werken. Wij vinden het noodzakelijk dat er hard moet worden opgetreden tegen bijvoorbeeld vrouwenhandel.Door het strafprocesrecht van de eu-landen beter op elkaar af te stemmen, kunnen we internationale criminaliteit eenvoudiger en effectiever bestrijden.

dus onze conclusie is dat D66 een partij is die onze belangrijke punten heeft!

  • investeren in slimme groei (onderwijs)
  • vrij verkeer van mensen
  • werkvrijheid
  • koester de vrijheid (criminaliteit en terreur)

Big image
D66 - PS2015 - Alexander Pechtold: 'Nu vooruit'