שוויון הזדמנויות החינוך הישראלי

כפיר קליין

האם יש שוויון הזדמנויות בחינוך הישראלי?

מתן שוויון הזדמנויות לילדים בעלי רקע מגוון הוא אחת המטרות המוצהרות של מערכת החינוך בישראל. אבל בפועל הפערים בן קבוצות האוכלוסייה גדולים.

דוגמא: משרד החינוך דואג לזה שיהיה חינוך יסודי חובה חינם ופתוח לכל.

לבסוף אם מערכת החינוך תשקיע היום במשאבים שוויוניים לתלמידים בעתיד יקטן העוני והאי שוויון.

אני חושב שכיום אין מספיק שוויון הזדמנויות בחינוך הישראלי ומה איתכם?.