Pedagogische opdrachtkaart

Imke, Sanne, Milou, Nikki

Taak 1 Discussie taak

1. De pedagogische opdracht van een leraar basisonderwijs :

Zorgen dat het kind zelfregulerend en zelf reflecterend is, dus het kind is zich bewust van de keuzes en gaat daar bewust mee om.


2. Welke handvaten willen jullie kinderen meegeven om op eigen benen te staan en hen mee te laten doen in de maatschappij :

Helpen met zelf reflecteren, bewust maken van zijn of haar keuzes door samen met het kind te reflecteren op het gedrag van het kind. Het kind op een positieve/warme manier benaderen zodat het kind in een positieve spiraal komt. Begeleiden bij het bewust worden van zijn of haar acties.3. De pedagogische opdracht binnen onze stagescholen :

Milou : Ze leren de 'ik' boodschap. Bijvoorbeeld : Ik voel me boos als 'iemand' dat doet.

Sanne : De kinderen krijgen 1 waarschuwing, deze komt op het bord te staan ( visuele ondersteuning). Als het niet stopt moeten ze op de 'nadenk-stoel' en zelf een oplossing bedenken voor hun gedrag.

Bij Imke & Nikki gaan de kinderen in gesprek met elkaar zodat ze met elkaar tot een conclusie kunnen komen.