Massimigratsioon

Mihkel Org, Erik Teesalu

Massimigratsioon 19.-20. sajandil

Transpordirevolutsioon soodustas suurte inimhulkade ümberasumist uutesse elukohtadesse ehk massimmigratsiooni. Aastatel 1815-1914 rändas vähemalt 82 miljonit inimest vabatahtlikult oma kodumaalt välja. Neile lisandusid miljonid inimesed, kes kolisid maalt linna. Reisimist soodustas transpordirevolutsioon, mis tegi hinnad madalamaks ja mugavuse paremaks.

Motiiv

Väljarändajate peamine sihtpunkt oli Põhja-Ameerika, peamiselt USA. Kiirelt areneva tööstuse ja hõreda asustusega "kõigi võimaluste maa" näis pakkuvat tööd ja leiba pea kõigile, kel jagus julgust ja ettevõtlikkust senine elu maha jätta ning ookeanireisiks kallis laevapilet lunastada.

Tulemus

19. sajandi teisel poolel rändas Euroopast Ameerikasse kümneid miljoneid inimesi, kellest enamik old 15- kuni 35-aastased noored: tööd ja paremat elujärge otsivad töölised, maanäljas talupojad, aga ka käsitöölised ja väikeettevõtjad. Paljudel õnnestus uues maailmas uut elu alustada. Ühendriigid muutusid 1890. aastatel maailma juhtivaks tööstusriigiks paljus just tänu arvukale sisserännanud tööjõule.
Big image
Immigrants Landing on Ellis Island 1903