שחר ברדה♥

התעמלות קרקע☺

התחלתי בתחילת שנת 2015 וגם בחופש הגדול☺

אני אוהבת את התעמלות מכיון שזה דבר מאוד כיף!

איתי בהתעמלות שירז וירין.ס.