פרשת השבוע שלי

מיה ויאלובו

פרשת השבוע של מיה ויאלובו

תאריך לידה לועזי: 1.10.2004 אחרי השקיעה

תאריך לידה עברי: י"ז בתשרי התשס"ה

משמעות השם שלי

השם מיה נכתב לעתים "מיה" ולעתים "מאיה". , השם מיה הוא השם השלישי הנפוץ בקרב בנות יהודיות בישראל מזה כ-5 שנים. השם 'מיה' הנכתב ללא א', מכיל בתוכו משמעות מיוחדת. מיה משמעותו 'מ-יה', כלומר – מאת ה".יש המפרשים את השם מיה גם כראשי תיבות של הפסוק מתהלים 'מי ישכון בהר ה",

השם 'מיה' אינו מופיע בתורה כשם, אולם ישנו ביטוי המורכב מאותן אותיות והוא 'מי ה'?. את האמירה הזו 'מי ה' ניתן להבין או ככפירה בה' וכהתכחשות לו, ומצד שני אפשר להבין אותה כחיפוש של האל ורצון להגיע אליו ולהבינו.
ביטוי זה מוזכר פעמיים מפיהם של פרעה ושל סופר ספר משלי; לפני יציאת מצרים אומר פרעה מלך מצרים את הדברים הבאים, הכופרים בקיומו של האל:

"וַיֹּאמֶר פַּרְעֹה: 'מִי ה' אֲשֶׁר אֶשְׁמַע בְּקֹלוֹ, לְשַׁלַּח אֶת יִשְׂרָאֵל? לֹא יָדַעְתִּי אֶת ה', וְגַם אֶת יִשְׂרָאֵל לֹא אֲשַׁלֵּחַ!'"

הפרשה שלי


הפרשה נמצאת בספר שמות פרק ל"ג פסוק י"ב ומאליך ועד פרק כ"ו.
מעשה העגל מאחורינו, משה מבקש מה' שיסלח לבני ישראל על חטא העגל, ה' סולח. ה' מצווה על משה לקחת שני לוחות אבנים, ולהביא אותם אל ראש ההר סיני. שם, הוא יכתוב על הלוחות את אותם הדברים אשר היו על הלוחות הראשונים.השבת בה אני חוגגת היא השבת בה חודשה הברית בין ה' לבני ישראל, בה סלח ה' לבני ישראל על חטא העגל, והשבת בה הודיע ה' למשה את שמו.

שם, על הר סיני, "מציג" ה' את עצמו בפני משה, ואומר שהוא אל רחום וחנון, אך גם פוקד עוון אבות על בנים. כלומר, מצד אחד מלא רחמים, ומצד שני, לא ממהר לסלוח.

בהמשך הפרשה, מזכיר ה' את מצוות חג הפסח, את מצוות הבאת הביכורים בחג הביכורים, ואת העליות לרגל שלוש פעמים בשנה. הפרשה מסתיימת במצוות הקשורות לקרבנות הפסח.

הערכים העולים מן הפרשה:

הערכים העולים מן הפרשה:

1- ה' אל רחום וחנון מלא רחמים לבני ישראל אך מצד שני גם יודע לדון ולהעניש.

2- לוחות הברית: עליהם נכתבו עשרת הדיברות והן ניתנו לעם ישראל במעמד הר סיני. עשרת הדיברות משקפים את העקרונות החשובים ביותר לעם ישראל והם בעצם הברית בין ה' לעם ישראל.

3- חגי ישראל: שלושת הרגלים: פסח, שבועות וסוכות הם חגים חשובים ועלינו לקיים אותם וללמד את הדורות הבאים את החשיבות של החגים שבעבר היו עולים לבית המקדש להקריב קורבנות.


למה אני מתחברת?

לוחות הברית: היום כילדה בוגרת אני מבינה את המשמעות של עשרת הדיברות. העקרונות הם הבסיס להיות אדם טוב ולקיים חברה הגונה! אני חושבת שהחברה היום צריכה להיות טובה יותר ולהקפיד על מצוות שבין אדם לחברו ובין הילדים להורים.


מידת הדין ומידת הרחמים: לדעתי צריך לדעת להתחשב באדם שמבקש סליחה ומשנה את דרכו הרעה ולנהוג בו במידת הרחמים אבל אסור לישכוח את מידת הדין למי שמגיע לקבל את העונש. חשוב לי שחבריי ידעו להישתמש במידת הדין ובמידת הרחמים מאחר וחשוב לדעת ליסלוח למי שמביע חרטה.

שיר המבטא את הערכים העולים מן הפרשה:

https://www.youtube.com/watch?v=r3JSliUzzfIעשרת הדברות
עמיר בניון
מילים ולחן: עמיר בניוןאנוכי השם אלוקיך
לא יהיה לך אלוהים אחרים על פני
כבד את אביך ואת אמך
ואל תלך עקום, זה לא כדאי
ששת ימים תעוף עם הדמיון שלך
ותבנה ארמונות בחול
והשביעי הוא רק שלי ורק שלך
אז תבוא אלי, עזוב הכל.

אל תחמוד כל אשר לחבר שלך
ואל תתעסק איתו
לא עם כספו, לא חמורו ולא ביתו
ובעיקר תתרחק מאשתו
אל תגנוב ותשתדל לא לשקר
סוף הגנב תלוי
מהשנאה תברח ממש כמו מאש
היא שורפת את כל מה ששפוי.

שמע ישראל