WEB-ABC

Cloud en de verschillen

Wat is een Cloud?

Cloud computing is het via het internet op aanvraag beschikbaar stellen van hardware, software en gegevens, ongeveer zoals elektriciteit uit het lichtnet. De term is afkomstig uit de schematechnieken uit de informatica waar een groot, decentraal netwerk (zoals het internet) met behulp van een wolk wordt aangeduid.


De cloud (Nederlands: wolk) staat voor een netwerk dat met al de computers die erop aangesloten zijn een soort 'wolk van computers' vormt, waarbij de eindgebruiker niet weet op hoeveel of welke computer(s) de software draait of waar die precies staan. De gebruiker hoeft op deze manier geen eigenaar meer te zijn van de gebruikte hard- en software en is niet verantwoordelijk voor het onderhoud. De details van de informatietechnologische infrastructuur worden aan het oog onttrokken en de gebruiker beschikt over een "eigen", in omvang en mogelijkheden schaalbare, virtuele infrastructuur. De cloud is dus een begrip dat onlinediensten aanduidt.

Bekende clouds

Drie soorten Clouds.

Bij een public cloud gebruik je servers die met andere klanten worden gedeeld.


Bij private cloud gebruik je dedicaties servers, servers die alleen door jou gebruikt worden.


In een community cloud is er sprake van gemeen- schappelijke diensten voor een groep (community) organisaties met een gedeeld belang. Een voorbeeld is een eventuele onderwijs cloud, waarin diensten exclusief voor onderwijs en onderzoek worden aan- geboden