מצדה - יום מקוון

פעילות 3

שני נימוקים בעד ההתאבדות


אלעזר בן יאיר, העריך כי הרומאים עומדים לנצח וכי הוא ואנשיו עומדים ליפול בשבי הרומאי. הוא לא היה מוכן להשלים עם אפשרות כזאת ולכן החליט לכנס את אנשי מצדה ולשכנעם לבצע התאבדות המונית:


1.נימוק מרכזי אחד היה כי אין להשתעבד לרומאים מאחר ורק אלוהים הוא אדונם היחידי של היהודים.

2.נימוק מרכזי נוסף היה כי שינוי כיוון האש אשר הוביל לשריפת החומה השנייה הוא סימן לכעסו של האל על הנצורים, שכן הם בצעו חטאים בזדון כלפי בני עמם ועל כן עליהם להיענש.


* אם הם היו מאמינים בעצמם הם היו יכולים להצליח להילחם

* צריך למות מתי שזה יקרה ואיך שזה יקרה, ולא להתאבד ולבחור לעצמך, אלא הגורל