Woorden aan elkaar schrijven

Dit is de folder van: Ruben & Esther

Wat wordt er bedoeld met de term samenstelling?

HR: als bij een samenstelling het linker woord een ZNW is dat een meervoud heeft op -en schrijf je ook-enAantal voorbeelden:

Regel 1: Als er een persoon/object is waarvan er maar een is.
Bijvoorbeeld: De zon + de straal = De zonnestraal.
Bijvoorbeeld: De koningin + de dag = Koninginnedag.

Regel 2: Als de samenstelling niet begint met het ZNW, maar met een WW of BNW.
Bijvoorbeeld: Rood+ de kool = Rodekool.
Bijvoorbeeld: Spinnen + het wiel = Het spinnenwiel.

Regel 3: Bij een vast/versteende samenstelling

Bijvoorbeeld: De bak + de baard = De bakkebaard.
Bijvoorbeeld: De bruid + de gom = De bruidegom.

Regel 4: Het 1ste lid is een versterking

https://www.youtube.com/watch?v=a8MJvWlsbSc


http://www.youtube.com/watch?v=43PPKimD3yg
Bronvermelding: https://onzetaal.nl/taaladvies/advies/samenstelling

www.youtube.com