מוזיקה ישראלית בעבר ובהווה

רועי גרשון וחי בן יוסף