פגיעה בזכות לכבוד

מגישים: איתי יפה, איתאי לראון, איתי שחק, דורי מזור

דעתנו על פגיעה בזכות לכבוד

דעתנו בנוגע לפגיעה בזכות לכבוד היא שזכות זו הינה מהזכויות החשובות ביותר מבין זכויות האדם ואסור לפגוע בה בשום אופן מהסיבות הבאות: פגיעה בזכות לכבוד הינה פגיעה באדם שמעצם היותו אדם מגיעה הזכות לשם טוב מה שאנו חושבים שזכות זאת חשובה ביותר. הזכות לכבוד הינה זכות אשר מקנה סדר ותרבות ופגיעה בה גורמת להרס דיונים וכאוס. לסיכום פגיעה בזכות לכבוד לא רק פוגעת באדם הנפגע אלא גם בסובבים אותו לכן צריך לשמור על הזכות לכבוד.

כרזה להעלות המודעות לאונס ופגיע הזכות לכבוד

במסגרת עבודה באזרחות התבקשנו לעשות כרזה המעלה את המודעות לאונס איך למנועו בעתיד מרכזי תמיכה לנפגעי מין וזכות לכבוד בכללי
Big image