Leiderschap transformeert

Trijntje, Femke & Joyce

Verticaal leiderschap.

Verticaal leiderschap word aanschouwt als een klassieke manier van leiderschap. De primaire oriëntatie is resultaatgerichtheid. Beslissingen worden genomen op basis van macht van de functie en positie.


Gebaseerd op principes van hiërarchie (de een is de baas over de ander) en functionaliteit zijn leiders managers geworden die in een bepaalde positie en functie de mensen onder hun moeten sturen en beheersen. In deze verticaliteit zijn managers onderdeel van een top-down en bottom-up proces. Ze werken binnen randvoorwaarden (eisen/regels) die van 'boven' worden vastgelegd, onder dwang van externe invloeden en zijn verantwoordelijk voor werkprocessen, die met behulp van systemen, strak beheerst en gestuurd moeten worden.
Met het verticale leiderschap wordt vooral gewerkt met push en macht. Zaken worden vanaf 'boven' naar 'beneden' doorgedrukt, zeker als er vanuit 'beneden' weerstand wordt geboden.

Vanuit 'onderuit' worden problemen naar boven getransporteerd die leidinggevenden geacht worden direct op te lossen.


Horizontaal leiderschap.

Horizontale leiderschap wordt aanschouwt als de moderne manier van leidinggeven. Het houdt in dat leidinggevende ook medewerkers zijn die iets willen. De leidinggevende kan met zijn visie zijn medewerkers inspireren en ondersteunen in hun inspanningen en er samen echt iets van maken.

Deze vorm van leiderschap vormt de horizontale dimensie van leidinggeven en deze heeft veel te maken met persoonlijk ondernemerschap. Ook komt het neer op persoonlijke inzet, eigen kwaliteitsgevoel en competenties.

De leidinggevende moet letten op dat de activiteiten van het werkproces goed worden ingericht, dat er wordt samengewerkt en gecommuniceerd, dat de informatie stroomt en dat er een flow is.


De horizontale dimensies van leidinggeven zijn niet altijd afhankelijk van de systemen. De systemen werken verticaal. Deze dimensies zijn afhankelijk van de leidinggevende en zijn teams die horizontaal in interactie treden met anderen.
Big image