משכן הכותל והכנסת

מגישה נגה מוכתר

בית הכנסת זיכרון ומשכן שילה

בית הכנסת זיכרון משכן שילה הוא בית הכנסת המרכזי שלשילה, הבנוי בצורה שנועדה להנציח את מבנהו של משכן שילה. מיקומה של שילה העתיקה בה שכן המשכן במשך 369 שנה, מזוהה בשילה הקדומה בסמוך ליישוב בן זמננו.

זהו המבנה המונומנטלי, הסימבולי והבולט ביותר בהתיישבות הישראלית ביהודה ושומרון, ומשקף היטב את רוח התקופה שבה הוקמה התיישבות זו.

מבנה בית הכנסת

הקירות החיצוניים של בית הכנסת עשויים אבן גיר ולא עצי שיטים ויריעות עור כמו במשכן במדבר. השיטה היא כמו במשכן בשילה, כאשר במשכן היו העמודים מבחוץ עשויים אבן כפי שנכתב במסכת זבחים:


לא הייתה שם תקרה, אלא בית של אבנים מלמטה ויריעות מלמעלה


קצת ידע מי מה שלמדתי

משכן הכותל והכנסת ניקרא :

בית הכנסת זיכרון

ומשכן שילה

הם מקומות קדושים נהניתי לחקור על בית הכנסת ומשכן הכותל תודה!