Leereenheden

21-11-2013

Opdracht huiswerk

Filmpje

- Referentiefunctieshoreca.nl

- Organigram maken stagebedrijf, officiële benaming erbij, volgende week af!


Opdracht organiseren lunch

Opdrachtenkaart werkgroep: P.R

Groepsleden:

1 Sanne

2 Esmee L

3 Cindy

4 Elisah

Verzamel alle opgezochte informatie, voorbeelden en uitwerkingen in je map.

Iedere groep is verantwoordelijk voor zijn eigen map, en houdt deze netjes en overzichtelijk.

Alles wat je eigen groep heeft gemaakt wordt uitgewerkt (Word, Times New Roman 12), en

opgeslagen.

• Zorgdragen voor gasten : Iedereen

• Maken van uitnodigingen : Cindy

• Maken van menukaartjes : Elisah

• Maken van enquêtes : Cindy

• Maken van foto’s : Elisah

• Maken van een algemeen portfolio : Als laatste

• Aankleding en Entertainment : Esmee & Sanne

• Verzorgen van een passende aankleding van de zaal en de locatie :Esmee & Sanne

Elke week is een ander groepslid voorzitter van jullie groep, zet het deze week op papier t/m de dag van uitvoering.


Wat moet ik weten, doen en wat laat ik zien ?

Maken van menukaarten:

- Wat moet ik weten ?

Wat het menu is en wat voor stijl de menukaart moet zijn.

- Wat moet ik doen ?

Een menukaart in elkaar zetten en een goede uitleg geven bij de gerechten en de menukaart er netjes uit laten zien.

- Wat laat je zien ?

Dat ik met de nieuwe media om kan gaan en kennis heb van de gerechten die geserveerd worden.

Maken van foto’s:

- Wat moet ik weten ?

Hoe een camera werkt en hoe ik mooie foto’s moet maken en eventueel bewerken.

- Wat moet ik doen ?

Foto’s maken van gasten en de lunch zelf en hoe we de voorbereidingen voor de lunch hebben getroffen. (tafels opdekken etc.)

- Wat laat je zien ?

Hoe de lunch is verlopen en hoe wij met situaties zijn omgegaan.


Notuleren en vergaderen

Vergaderen en notuleren

Verschillen besluitenlijst notulen – woordelijk verslag.

Bij een woordelijk verslag noteer je alles wat de spreekers zeggen.

Bij een besluitenlijst noteer je alleen de genomen besluiten of de activiteiten die worden ondernomen.

Notulen: meest voorkomende verslag geef je kort aan wie wat heeft gezegd en wat is het uiteindelijke besluit.

Standaard agendapunten:

Rollen van een vergadering: voorzitter, notulist, de rest (leden).

Afspraken vastleggen (voorzitter).

- Opening: de voorzitter heet iedereen welkom.

- Goedkeuring: de notulen van vorige vergadering bespreken.

- Ingekomen stukken: je verslag vermeld welke stukken zij binnen gekomen de auteur.

- Rondvraag: aan het einde komt de vraag of iemand nog iets op of aan te merken heeft.

- Sluiting: in je verslag vermeld je de eindtijd van de vergadering en vermeld de nieuwe vergaderdatum, -plaats, en -tijd.

10 tips voor de eerste keer notuleren.

1. bij het notuleren is het belangrijk dat alle details weergeven worden.

2. Bespreek de agenda, bereid je voor!

3. Probeer een globaal beeld te krijgen van de onderwerpen die besproken worden.

4. Zorg dat je makkelijk aantekeningen kunt maken tijdens de vergadering.

5. Bij het notuleren van de vergadering: schrijf niet zo veel mogelijk op, maar schrijf alleen op wat je nodig hebt om straks de notulen uit te werken.

6. Let vooral op besluiten en acceptatiepunten.

7. Vraag na de vergadering om een verduidelijking als dat nodig is.

8. Bij het uitwerken van je notulen wacht je niet te lang.

9. Gebruik de notulen van de vorige vergadering als uitgangspunt.

10. Zijn jou notulen af, lees ze dan nog eens door.

Agendapunten:

- Je wilt een discussie over een onderwerp.

- Er moet een besluit genomen worden.