אליעזר בן יהודה

לין בן חמו

תעודת זהות

נולד בשנת 1858 ברוסיה ונפטר בשנת 1922 בירושלים.

תפקידים: מייסד וועד הלשון העברית, מייסד ועורך עיתון הצבי וכתב העת השקפה, מחבר מילון בן יהודה.

שמו הראשון: אליעזר יצחק פרלמן.

שם אשתו: דבורה יונאס (נפטרה).

שם אשתו השנייה: חמדה (אחות של אשתו הראשונה).

ילדים: חמישה ילדים (שלושה מתו ממחלת דיפטריה). הבן הבכור שמו: בן ציון אשר שינה אחר כך את שמו לאיתמר בן אב"י (אליעזר בן יהודה). היה לילד העברי הראשון כי שמע עברית מיום היוולדו, והעברית היתה לו לשפת אם. בתו היא דרורה בן אב"י.

עלה לישראל: בשנת 1881.

פועלו: הפיכת השפה העברית בארץ ישראל לשפה יום - יומית.

פועלו של אליעזר בן יהודה בהיסטוריה היהודית

באפריל 1879 פרסם מאמר פוליטי ראשון, ובו טען שתקומת עם ישראל תהיה בארץ ישראל ובשפה העברית, משום שאין לאום ללא שפה משותפת.

בשנת 1884 ייסד את העיתונים "מבשרת ציון" ו"הצבי" שאותם ערך, בלשון העברית.

בביתו דיבר עם ילדיו רק בשפה העברית.

תכנית "עברית בעברית" טען כי יש ללמד בעברית גם בבתי הספר, ולימד בבית הספר העברי הראשון "חביב" בראשון לציון.

הקים אגודות לקידום הדיבור העברי.

עיתונות - ייסד את עיתון ה"צבי".

חיבר את המילון העברי הראשון אשר נודע בשמו "מילון בן יהודה".

החייאת אוצר המילים וחידוש המילים - התנ"ך היה המקור לשפה העברית וגם המציא מילים חדשות.

אליעזר בן יהודה - דמות מופת

אליעזר בן יהודה הוא מחייה השפה העברית. הוא טען כי במדינת ישראל צריך להיות שפה דבורה אחת ומשותפת לכולם. הוא עודד וקידם את השימוש בשפה העברית בבתי הספר, בעיתונות, בביתו ובמשפחתו, ובנוסף חיבר את מילון "בן יהודה". בכך הוא תרם להחייאת השפה העברית אצל היהודים.


מילים שהמציא אליעזר בן יהודה:

אומנות: ידיעה לעשות מלאכה כתיקונה.

שח רחוק: טלפון.

גלידה: ממתק העשוי מסוכר וביצים ונקפא קר כגליד.

גלחת: מקום הגילוח.

בובה: ילד קטן.