בית ספר רמב"ם בית דגן

אירוע תקשוב הורים וילדים טו כסלו

כתה ג 'המורה נעמי

בכתה ג' ישנם 27 תלמידים 14 בנים 13בנות התלמידים הנם בוגרים חכמים .