טעותה של ושתי ?

האם ושתי עשתה טעות אשר יכולה לגרום לפיטוריה מהתואר הנחשק ?

" ביום השביעי כטוב לב המלך ביין אמר (...) להביא את ושתי המלכה לפני המלך בכתר מלכות להראות לעמים ולשרים את יפיה כי טובת מראה היא " (פסוק י-יא ) " ותמאן המלכה ושתי לבוא בדבר המלך אשר ביד הסריסים " (פסוק יב)


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


כפי שידוע לנו , המלך אחשורוש חוגג את מלוכתו על 127 מדינות , במשתה חגיגי עם שריו הנכבדים, בעוד ושתי מקיימת משתה משלה. במהלך המשתה המכובד של המלך , ציווה אחשורוש על ושתי להתייצב בארמונו מיד בכדי שיוכל להשוויץ ביופייה . לאחר הגעת הציווי אל ושתי , סירבה בפזיזות רבה , לכבד את כבודו של המלך ולהגיע !

סירובה של ושתי גרמה למבוכה גדולה מצדו של המלך בזמן משתו המכובד .

המבוכה הכניסה את אחשורוש לסימן שאלה , מה יהיה עונשה ?


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


"ויאמר המלך לחכמים ידעי העתיד (...)והקרב אליו כרשנא שתר אדמתא תרשיש מרס מרסנא ממוכן שבעת שרי (...) ושתי (...)לא-עשתה את- מאמר המלך אחשורוש ביד הסריסים: ויאמר מומכן לפני המלך והשרים לא על - המלך לבדו עותה ושתי המלכה כי על- כל- השרים ועל- כל- העמים אשר בכל מדינות המלך אחשורוש . "


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------המלך היה במצב מבולבל מפני שלא הצליח לחשוב על עונש ראוי למעשיה של ושתי .

עד שתרשיש , אחד משריו חימם את המלך אפילו יותר בכך שהכריז על כך שושתי תשפיע על כל הנשים במלוכת אחשורוש. לאחר האמירה הזו אחשורוש "פיטר" את המלכה מתפקידה והכריז על הצגת מועמדות לתפקיד הנחשק- המלכה החדשה !